Lucie Kukulová nar. 1972  • účinkovala v muzikálech (HD Karlín - 451°Fahrenheita, Jesus Christ Superstar, Hair..) a zpívala a zpívá v mnoha kapelách a hudebních projektech - převážně jazz a chanson
  • studovala hudebně - dramatické odd na Konzervatoři J. Ježka, zpěv u prof. V. Mlejnkové, P. Messanyho a  E.Klezly, dramatickou průpravu u prof. H. Talpové a J. Andresíkové, 
  • věnovala se pedagogické činnosti (3 roky na škole AJ a HV), léta soukromé lekce angličtiny a zpěvu
  • studuje dramaterapii a hlasovou výchovu u Ivany Vostárkové, absolvovala čtyřsemestrální kurz CŽV na katedře výchovné dramatiky na DAMU (KVD)  kreativní pedagogiku (KATAP)
  • založila Ateliér živé pedagogiky a tvorby, provozuje Galerii Podkroví
  • má dvě děti a bydlí jednou nohou v Praze a druhou v Dobřichovicích
  • divadlem a kumštem žije od dětství, má to v krvi po předcích